Начало

Основно училище Д-р Петър Берон, Село Септемврийци - Рубрика до Директора

Контакти

Основно училище Д-р Петър Берон

Село Септемврийци, Община Георги Дамяново
Община Вълчедръм, ул. Свобода 100

GSM: 0894472730

Рубрика до Директора

Образци на заявления

Заявление за I клас 20..-20.. г.

Заявление за записване от 2-ри до 7-ми клас

Заявление за прием в самостоятелна форма - ученици

Заявление целодневно

Заявление от родител до директор

Заявление от родител до класен ръководител

Заявление издаване на дубликат

Заявление валидиране

Декларация за информирано съгласие

Декларация за прибиране от училище

Декларация за пътувания

Молба за издаване на отпусно

Информация за АДМИНПРО_0