Хотели от ЙОП.БГ

Основно училище Д-р Петър Берон, Село Септемврийци - Регистър на услугите

Контакти

Основно училище Д-р Петър Берон

Село Септемврийци, Община Вълчедръм
ул. Свобода 100

Телефон: 097402377
GSM: 0876388099, 0894472730

Регистър на услугите

Регистър на услугите

Приемане и преместване

Диплома

Валидиране

Служ. бележка за подадено заявление ДЗИ

Издаване служ. бележка за допускане ДЗИ

Проверка способности

Признаване от чужбина I - IV клас

Дубликати

Удостов. проф. обучение и СПК

Удост. свидет валидиране проф. квалиф.

Европейско прил дипл. СО

Европейско прил. проф. квалиф.