Начало

Основно училище Д-р Петър Берон, Село Септемврийци - Регистър на услугите

Контакти

Основно училище Д-р Петър Берон

Село Септемврийци, Община Георги Дамяново
Община Вълчедръм, ул. Свобода 100

GSM: 0894472730

Регистър на услугите

Регистър на услугите

Приемане и преместване

Диплома

Валидиране

Служ. бележка за подадено заявление ДЗИ

Издаване служ. бележка за допускане ДЗИ

Проверка способности

Признаване от чужбина I - IV клас

Дубликати

Удостов. проф. обучение и СПК

Удост. свидет валидиране проф. квалиф.

Европейско прил дипл. СО

Европейско прил. проф. квалиф.