Контакти

Основно училище Д-р Петър Берон

Село Септемврийци, Община Георги Дамяново
Община Вълчедръм, ул. Свобода 100

GSM: 0894472730

Колектив

Цветан Симеонов Цветков-Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грета Кирилова Благоева- главен учител,начален учител ЦОУД- ІІІ/ ІV клас


Галена Божидарова Иванова -нач.учител І-ви клас


Маргарита Цветанова Лазарова-- начален учител ІІ клас


Дора Димитрова Борисова-Начален учител-ІІІ-ти клас


Христинка Средкова Конярска- Начален учител ІV клас


Лора Георгиева Крумова- начален учител ЦОУД- І/ ІІ клас


Татяна Иванова Петрова Учител по Български език и литература Кл.р-л на V-ти клас


Виолета Михайлова Савина- математика, информационни технологии, кл.р-л 6 клас


Първолета Йорданова Пакова- Човекът и природата, Физика и астрономия, Химия и ООС, Информационни технологии, Изобразително изкуство, Музика, География и икономика, 7-ми клас-Класен ръководител


Мирослав Горанов Тодоров-Английски език, Физическо възпитание и спорт,История и цивилизация.


Иванка Христова Горчова- счетоводител


Татяна Качамачкова- медицинска сестра


Димитър Василев Бонев- охранител


Цветана Иванова Тодорова-чистач


Христинка Миткова Кирилова-чистач