Начало

Основно училище Д-р Петър Берон, Село Септемврийци - Документи

Контакти

Основно училище Д-р Петър Берон

Село Септемврийци, Община Георги Дамяново
Община Вълчедръм, ул. Свобода 100

GSM: 0894472730

Документи

Оферти

ОБЯВА: Проект "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" - 2022 година

-------------------------------

Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищно и училищно образование 2019 - Предложение на VIVACOM

Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищно и училищно образование 2019 - Приложение 1 на предложение на VIVACOM

Бюджет

БЮДЖЕТ 2022

Отчет-справка 1

Отчет-справка 2

Отчет-справка 3

Общо събрание - четвърто тримесечие 2022

Отчет четвърто тримесечие 2022

---------------

Справка 1

Справка 2

Справка 3

---------------

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 2021

Информация - общо събрание

БЮДЖЕТ 2021

Отчет II тримесечие

Отчет III тримесечие 2021

Отчет IV тримесечие 2021

Информация - общо събрание

--------------------------------

Информация - общо събрание

Бюджет за второ тримесечие на 2019 година

БЮДЖЕТ 2019

--------------------------------

РАЗХОДИ IV-то тримесечие 2020