Контакти

Основно училище Д-р Петър Берон

Село Септемврийци, Община Георги Дамяново
Община Вълчедръм, ул. Свобода 100

GSM: 0894472730

За училището

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

Добре дошли в сайта на


Основно училище Д-р Петър Берон -

с. Септемврийци, общ.Вълчедръм, обл.Монтана


ул.Свобода №100, тел.0894472730/ E-mail: ou_sep_ci@abv.bg

  

Училището се намира в центъра на с.Септемврийци. То е старо учебно заведение, със 90-годишна история и с богати традиции.


Учебният процес е организиран на една смяна: от І до VІІ клас с две полуинтернатни групи в начален етап.


Училището разполага с модерно оборудвани кабинет по компютърно обучение и зала за физическо образование и спорт. Постоянна грижа на административното ръководство и училищното настоятелство е непрекъснатото подобряване на условията за обучение и труд.


За учениците са организирани разнообразни дейности по интереси, както и възможност да получат индивидуална помощ.


Някои от завършващите седмокласници ежегодно се приемат в специализирани училища след успешно положени конкурсни изпити.

Решаваща роля имат висококвалифицираната преподавателска колегия, която по традиция работи в екип, обича децата, гордее се с техните постижения и провежда ефективен учебно - възпитателен процес

Основно училище Д-р Петър Берон е едно от най-старите училища в региона. Педагогическият персонал се състои от висококвалифицирани амбициозни учители, които влагат много старание и новаторство в работата си.
Ученици, учители и училищното ръководство участват в редица проекти по различни направления.

 

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

 

Материална база

Училището разполага с:

  • модерен компютърен кабинет;
  • физкултурен салон;
  • медицински кабинет;
  • просторен двор за игри;
  • столова и др.

Тържествено откриване на учебната 2019/2020 година